Loading...

My Store

My Social Media

 • Nov 18, 2016
  יאאללה חברים עף על השבת
 • Nov 18, 2016
  יש כאן יהודי בשם ישראל קרשקאס שכל הזמן אומר דעות שסותרות את אמונתי ולכן אני מאוד מסמפט אותו. כי הטלת ספק גורמת לבירור האמת לכן מתקשה להבין את אלו שמבקשים שאחסום אותו
 • Nov 18, 2016
  שאתה חווה מציאות לא משנה איזו מציאות תתחבר ללב , להרגשה לא רק לשכל.
 • Nov 18, 2016
  נכון זה מה זה כיף עוד מעט שבת עוד קצת מעולם הבא אבל ההרגשה הזאת באה למי שנצמד לכללים שקיבלנו לא לכל החכמים בעיניהם שהמציאו תורה משל עצמם למשל ארץ ישראל היא שלנו כי כך כתוב בתורה אבל כתוב בתורה עוד דברים אבל שאר הדברים לא מתאימים לתאוותי אז אני ממציא תירוצים למה לא לקיים איי כמה רדודים אנחנו איך היצר מפיל אותנו בקל יהי רצון שנהיה חזקים ונלך בדרכי אבותינו הקדושים אמן
 • Nov 18, 2016
  מה מעניין יותר הפוליטיקה או ההתעסקות בנצח
 • Nov 18, 2016
  אני אישית ממליץ להקשיב למילים
 • Nov 18, 2016
 • Nov 18, 2016
  "ואת צנועים חכמה"
 • Nov 18, 2016
  אוהב את הפשטות

My UNO Moments

My photo album

Dec 28, 2014
10363478 10152948334717351 6232892924310624210 n
אמר ר' יוסי, לא היגלה הקב"ה את ישראל, אלא בזמן שלא היה נמצא ביניהם אמונה שהוא סוד השכינה שנקראת אמונה. כי פגמו בריתם ונסתלקה מהם שכינה כי כשנמנע מהם האמונה, כביכול נמצא כך כל, כלומר גם למעלה נפרדה השכינה מז"א (מהשם) שכתוב וכפר בריתכם את מוות. הרי ששמירת הברית מכפרת על מוות, ובכל שכן, שהיה מכפר עליהם שלא יגלו. אלא שפגמו בריתם ונסתלקה מהם השכינה כנ"ל. שאל ר' חייא, מהו שכתוב 'בלע המות לנצח'. אמר לו ר' יוסי, כשהקדוש ברוך הוא יעורר את הימין שלו, יבולע המוות מן העולם(לא יהיה יותר מוות), וימין הזה, לא יתעורר, אלא כשישראל יתעורר להדבק בימינו של הקדוש ברוך הוא ומה הוא ימין של הקב"ה? הוא תורה, שכתוב מימינו אש דת למו. בזמן ההוא, ימין ה' עושה חיל וכו' וכתוב אחריו, לא אמות כי אחיה וכו' שהרי הימין מבטל את המיתה. למדנו, כל מי שמוציא זרעו לבטלה, נקרא רע, ואינו רואה פני השכינה כי הורג את ילדיו. זוהר הסולם פרשת ויחי אדם שנישא מתחתן, מתכפרים עוונותיו ואשתו היא כלי לקבל את השפע בשבילו ודרכה השכינה מתחברת אליו והוא אדם שלם יותר. תינוק אלו אותיות תיקון כשאדם עושה תשובה כראוי, הוא נולד מחדש, כמו תינוק ויותר מכך, מקבל נשמה במשך הזמן על הנפש, אם לומד תורה ומקיים מצוות. מאת אילנה לוי
Jun 12, 2015
11009869 10153382212627351 6901549092240099896 n
אנחנו עם ישראל, עם קדוש שנבחרו להביא את הגאולה לכל העולם שאז לא יהיו יותר מלחמות מחלות צרות ייסורים ומוות, במהרה אמן, דרך לימוד התורה וקיום המצוות שנתן לנו בורא עולם ישתבח שמו לעד אמן, מוקיעים בזה את חבורת הבהמות שעושים מצעדי תועבה ותאווה בחסות תקשורת של דרך גויים ודרך צואה וביוב שהם לא מבינים למה הם מנותקים מעם ישראל ועוד מקבלים תמיכה כספית מכספי ציבור. אנו מודיעים בזה שאנחנו מתנתקים רוחנית ופיזית מאלה שבחרו ללכת בדרך הגוים ולצאת ולהילחם נגד בורא עולם והמצוות וההלכות שנתן לעמו ישראל ובזה הם דוחים לנו את הגאולה. אין לנו חלק בהם גם בהיותנו ערבים זה לזה וזה בזה אנו מוקיעים בזה את מצעדי התועבה הגאווה הבהמית הזאת ואומרים קבל עם ועדה, שהם לבד ייענשו על המעשים שלהם ולא כל ישראל בהיותנו ערבים זה לזה, כי הוכחנו אותם חזרנו והוכחנו אותם והם לא רוצים לשמוע, שייקחו אחריות על המעשה הנבזה שלהם והמכוער לצאת במצעדי תועבה מינית סוטה כסדום ועמורה ועוד בשמחה ובצהלה ברחובות הארץ הקדושה, ללא כל בושה ופחד מהשם יתברך. אין לנו חלק בזה והם והתקשורת שנותנת להם חסות לבד ייענשו על המעשים שלהם ולא כל ישראל בהיותנו ערבים זה לזה וזה בזה. ישנם רבים עם נטיות רעות, עם ישראל נמצא כאן כדי לתקן אותם ולא לקדם אותם חלילה. רבים הומואים נשואים עם אישה ויש להם ילדים ולא הולכים אחרי נטיית לבם, כפי שבקש השם יתברך והם רק זוכים בזה ומתעלים רוחנית והשאר יורדים לדרגה בהמית שלא שומעים לדבר השם והם חושבים שהם מודרנים ואין להם חלק בעולם הבא ולא בגאולת ישראל. דבר השם יתברך לעמו ישראל:- וְאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת זָכָר מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה תּוֹעֵבָה עָשׂוּ שְׁנֵיהֶם מוֹת יוּמָתוּ דְּמֵיהֶם בָּם (ויקרא כ) הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אילנה לוי בשם עם ישראל הקדושים השם יצילנו מהסוטים ומאלה שבחרו בצד הרע להילחם בבורא עולם, אין לנו חלק בהם והם יענשו לבד על כך שזו בחירתם החופשית והם לא מוכנים לשמוע לגדולי ולחכמי ישראל בתורה מה טוב להם ולעם ישראל.
Aug 02, 2015
11825681 10153509500577351 6710787989033418766 n
התורה לא נחשבת במערכת החינוך החילוני החולני, הם לא יודעים מה זה ראשית חכמה יראת השם, כי אין להם יראה ולא חכמה ולא מבינים את דבר השם לעמו ישראל והמצוות שנתן לנו, הם לא נחשבים שם בכלל, חופש הביטוי שכל אדם יעשה מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה ואיך שבא לו כאילו אין אלוהים, הם מודרנים שבאו מהעתיד, מהמאה 21 והם לא מבינים שהתורה ניתנה להווה ולעתיד כדי להביא את הגאולה לכל העולם שאז לא יהיה יותר מלחמות לא מחלות ולא מוות והמתים יקומו. תורת משה אמת! הם לא יודעים את זה. מחנכים בורים ועמי הארצות מחנכים את ילדי ישראל להיות גויים טובים. אוי לנו שהגענו לזמן הזה שבית ספר שם דגל של סוטי מין על גגו, הרי זה החינוך שלהם שהביא ילדה בת 16 למות ולחבריה להיפגע כי לא ידעו שתורת משה אמת ודבר השם לעמו ישראל אמת. והשם הזהיר בפירוש הזהיר ממוות ולמה. אל תאשימו את האחרים בחינוך הקלוקל שאתם נותנים לילדי ישראל שאפילו המורים לא יודעים, על מה עם ישראל עם קדוש ולמה נבחרו עם ישראל שקבלו את הארץ הקדושה, המורים האלה בורים ועמי הארצות, פשוט לא יודעים. מליון ילדים לא יודעים מה בין העם היהודי לשאר העמים, לא יודעים להגיד שמע ישראל ולא יודעים להתפלל לשם בעת צרה, אבל יודעים להתמכר לתאוות מיניות ועוד בכל דרך סטייה זה לא משנה להם איך, זה החינוך הנוראי, בדרך לאבדון. גאולת ישראל בפתח והיא תהיה כגאולת מצרים שרק 20% יזכו לגאולה כל השאר שלא רוצים גאולה, רוצים להיות כאחד העמים, כל אלה שהגויים אור להם ומבזים את דת משה וישראל, לא יוכלו לשרוד, לא יעמדו בחיים הרוחניים שנגיע אליהם בקרוב כי לא הכינו את הכלים שלהם לדעת לקבל את אור השם ואת המצוות שנתן לעמו ישראל. אמר רבי שמעון.. "תמה אני על בני-אדם שאינם מקפידים בקיום המצוות ואינם שמים לב לרצון בוראם. איך מעיזים בני אדם לעצום עיניהם לפני שיצאו מהעולם, לפני שהחושך והאפלה יכסו עליהם ובעל הפקדון, אלוקי הדין, יתבע את חשבונו מהם. (זוהר)
Mar 09, 2015
10991284 10153146646112351 7461613038108801212 n
זה מה שמצער שהשמאל מנותקים מהאמת ומעולם האמת ומחוברים לעולם השקר בעבותות בשר החמורים שלהם מרוב אכילת טריפות ושרצים ורדיפה אחרי תרבות גויים. הם מקבלים את כוחם מה-ש-ט-ן עד ליום הדין. הם לא יודעים שצדיק לא מת, ולהשתטח על קברו של צדיק שנפטר מגופו בעולם הזה זה מעיר את נפש רוח נשמה שלו בעולם האמת לסייע לזה שבוכה לו על קברו, השם עוזר לו בזכות הצדיק ומקבל תחינותיו. כשאדם בוכה על קבר צדיק, הנשמה של הצדיק מעירה את שאר הצדיקים ואת בורא עולם לסייע לאדם. בני אדם לא טיפשים, יהודים מאמינים הם חכמים, הם יודעים שתפילתם נשמעת ושזכות הצדיק שהם פונים אליו מסייעת להם. על המזוזה רשומים שמות מלאכים שמגנים על יהודים, כי כאן עולמם של הסטרא אחרא הס"מ ה-ש-ט-ן ושליחיו, לא עולם האמת והם כל הזמן רוצים לפגוע בעם קדוש, לא בעם שלהם הגויים הנוצרים, או המוסלמים, אלא בעם קדוש ישראל כי יודעים שאיך באה גאולה לישראל, הם נכחדים מיד. התפילות והמזוזה על הדלת שומרת על עם קדוש מכל המזיקים האלה רוחות רפאים ללא גוף שכל הזמן מלשינים על מעשינו והם רואים ואינם נראים ויהודי טוב שלא מתפלל ולא מניח תפילין ולא הולך לתפילת רבים, אין מה שיגן עליו. את הרשעים שומר ה-ש-ט-ן, נותן להם כסף הצלחה קריירה לפני שמוריד אותם שאולה לגיהנום בייסורי שאול. הצלחת הרשעים זמנית לא מהקדושה, אלא מצד הטומאה שהם בחרו בצד הזה לקבל חיים כמו האוחזים בצד השמאל שלא ניזונים מהקדושה, אלא מהטומאה מה-ש-ט-ן שהם שליטים בעולם הזה ובכל זאת הם מתחת השם יתברך עבדים שלו. והם שליחי הסטרא אחרא יודעים את התורה ויודעים מתי יהודי חוטא והם עולים לשמים לקטרג עליו כדי לקחת את נשמתו ופעמים ותמיד השם מחפש זכויות שיש לאדם, כדי להציל אותו, זכות צדקה, זכות סיוע לתלמיד חכם, זכות אבות, ומציל את היהודי, אבל מנקים לו מהזכויות כל ההצלות האלה ובסוף אין מה שיציל אותו יותר כי בזבז את הזכויות שלו ונותר לו למות ולהיענש על העוונות שלו שבחר לקבל חיים מהצד הרע ולא מצד הקדושה שעם ישראל עם קדוש וניזון רק מהשם יתברך. מבוסס על הזוהר הקדוש תורת משה אמת מאת אילנה לוי
Jan 29, 2015
10945668 10153049339187351 3583416252355837856 n
כל עוד לא שומרים עם ישראל שבת, האומות ואויבנו מצליחים לפגוע בנו. וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל יְהוֹשֻׁעַ בְּחַר לָנוּ אֲנָשִׁים וְצֵא הִלָּחֵם וְגוֹ' (שמות יז). מָה הַטַּעַם יְהוֹשֻׁעַ עָרַךְ קְרָב וְלֹא מִשְּׁאָר הָעָם? אֶלָּא מִשּׁוּם שֶׁעֲמָלֵק בָּא עֲלֵיהֶם עַל אוֹתוֹ הַחֵטְא שֶׁל שַׁבָּת שֶׁלֹּא שָׁמְרוּ אוֹתוֹ, כְּמוֹ שֶׁהֵעִירוּ חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, אִלְמָלֵי שָׁמְרוּ יִשְׂרָאֵל שַׁבָּת רִאשׁוֹנָה, לֹא שׁוֹלֶטֶת בָּהֶם אֻמָּה וְלָשׁוֹן. מַה כָּתוּב? (שם טז) וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יָצְאוּ מִן הָעָם לִלְקֹט וְלֹא מָצָאוּ, וְכָתוּב וַיָּבֹא עֲמָלֵק. וְכָךְ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, עָתִיד הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַחֲיוֹת אֶת כָּל אוֹתָם הַמְּלָכִים שֶׁהֵצִיקוּ לְיִשְׂרָאֵל וְלִירוּשָׁלַיִם, אֶת אַנְדְּרִיאָנוּס, לְלוּפִינוֹס, וּנְבוּכַדְנֶצַּר, וּלְסַנְחֵרִיב, וּלְכָל שְׁאָר מַלְכֵי הָעַמִּים שֶׁהֶחֱרִיבוּ בֵיתוֹ, וּלְהַשְׁלִיט אוֹתָם כְּבַתְּחִלָּה, וְיִתְכַּנְּסוּ עִמָּהֶם שְׁאָר הָעַמִּים. וְעָתִיד הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהִפָּרַע מֵהֶם בְּגָלוּי סְבִיב יְרוּשָׁלַיִם. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב וְזאת תִּהְיֶה הַמַּגֵּפָה אֲשֶׁר יִגֹּף ה' אֶת כָּל הָעַמִּים אֲשֶׁר צָבְאוּ עַל יְרוּשָׁלם. H אֲשֶׁר יִצְבְּאוּ לֹא כָתוּב, אֶלָּא אֲשֶׁר צָבְאוּ. אָז כָּתוּב וּבְרֹב גְּאוֹנְךְ תַּהֲרֹס קָמֶיךְ. וְזֶה לִזְמַן שֶׁיָּבֹא הַמָּשִׁיחַ כָּתוּב, וְשִׁירָה זוֹ הִיא שִׁירַת הָעוֹלָמִים. וּבְרוּחַ אַפֶּיךְ נֶעֶרְמוּ מַיִם - בְּאוֹתוֹ זְמַן. וּמִשּׁוּם כָּךְ יֵשׁ בְּאוֹתוֹ זְמַן, וְלִזְמַנּוֹ שֶׁל מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ, וְלִזְמַן גּוֹג וּמָגוֹג. נִצְּבוּ כְמוֹ נֵד - לִזְמַן שֶׁל עוֹלָם הַבָּא, שֶׁהִיא חֶדְוַת כָּל הָעוֹלָמוֹת. אָמַר אוֹיֵב אֶרְדּף אַשִּׂיג אֲחַלֵּק שָׁלָל. אָמַר אוֹיֵב - זֶה אוֹתוֹ מְמֻנֶּה גָּדוֹל עַל הַמִּצְרִים, בְּשָׁעָה שֶׁנִּתָּן לוֹ שִׁלְטוֹן עַל יִשְׂרָאֵל, חָשַׁב שֶׁיַּשְׁמִיד אוֹתָם תַּחַת שִׁלְטוֹנוֹ, אֶלָּא שֶׁזָּכַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת הָרֵי הָעוֹלָם (האבות הקדושים) שֶׁהָיוּ מְגִנִּים עֲלֵיהֶם. וְאַל תֹּאמַר זֶה לְבַדּוֹ, אֶלָּא כָּל אוֹתָם גְּדוֹלִים שֶׁמְּמֻנִּים עַל עַמִּים עוֹבְדֵי כוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת. וּכְשֶׁנִּתְּנָה לָהֶם רְשׁוּת וְשִׁלְטוֹן עַל יִשְׂרָאֵל, כֻּלָּם רוֹצִים לְהַשְׁמִיד אֶת יִשְׂרָאֵל תַּחְתֵּיהֶם. וְעַל זֶה, אוֹתָם עַמִּים שֶׁתַּחַת אוֹתָם הַשַּׁלִּיטִים הַמְמֻנִּים (ממונים עליהם בשמים בהשגחת השם), כֻּלָּם גּוֹזְרִים גְּזֵרוֹת לְהַשְׁמִיד אוֹתָם (את ישראל חלילה), אֶלָּא שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא זוֹכֵר אֶת הָרֵי הָעוֹלָם, וּמֵגֵן עֲלֵיהֶם. וּכְשֶׁרָאָה אֶת זֶה מֹשֶׁה, הִתְחִיל לְשַׁבֵּחַ אֶת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְאָמַר, מִי כָמֹכָה בָּאֵלִם ה'. בשלח שבת שירה זוהר מאת אילנה לוי
Jan 30, 2015
10422012 10153051920257351 5657678439267627195 n
ספר הזוהר הקדוש מגלה לנו סודות עולם הזה ועולם הבא. גיל העולם, כמה עולמות חרבו לפני עולמנו זה שנברא ומי שלא קורא את הזוהר ואין בו יראת השם, שכתב דוד המלך, ראשית חכמה יראת ה'. גם שיהיה מדען עטור תארים, הוא לא מסוגל להבין את הממצאים שהוא מוצא ולפענח אותם נכון בדרך האמת וכל פעם הם רצים המדענים להוכיח לכל אלה שמאמינים ככתוב שבורא עולם ברא את העולם, הם רוצים לשכנע אותנו שאנחנו מוצא הקוף בבונים קופים ממשפחת המדען דארווין ואנחנו אבולוציה של מליוני שנים. יתכן, אבל העולם הזה הוא אך ורק קיים 5775 שנה בערך ועולמות אחרים שהיו וחרבו שהזוהר כותב לנו עליהם הממצאים שלהם נמצאים בעולם שלנו אבל לא שייכים לנו ואין מה להסיק מאלה לעולמנו זה בשום דבר ויתכן שהיו קיימים מליוני שנים, את זה השם לא מגלה לנו כי זה לא ענין שלנו, לנו יש תיקון להביא את הגאולה לכל העולם דרך לימוד התורה וקיום המצות ולהחיות את העולמות שחרבו. המדענים ללא אמונה, טועים ומטעים את עצמם ואת העולם. דבריהם שקר וכזב, הטעיה מכוונת ובורות פשוט בורות. העולם שלנו קיים 5775 שנה בלבד. לפני עולמנו זה היו עולמות שחרבו. 'השם הביט בתורה וברא את העולם, אדם מביט בתורה ומקיים את העולם' כל יום מחדש (זוהר). באותיות נברא העולם, בראשית ברא את, אלו האותיות א-ת שהם בראו את העולם. התורה מתחילה באות ב', ולמה? כי א' אלף עולמות היו לפני עולמנו זה שחרבו, שכתוב שהשם בורא עולם ומחריבן, יתכן וכל בעלי החיים הענקיים שאנו רואים והקופים וכל הממצאים שאין לנו אותם היום, שייכים לעולמות שחרבו, למעשה אנחנו עם ישראל נבחרו לתקן את העולמות שחרבו ולהחיות אותם שוב דרך לימוד התורה וקיום המצוות. אומרים שהאותיות היו עולמות שמתו שהם היו בצד האחר של אדום, שכתוב 'אלו מלכי אדום שמלכו בטרם מלוך מלך על ישראל'. ואלו האותיות מתו כשלא עמדו באור הגדול שהשם רצה לשתף אותם ואז לקח אותם השם את האותיות והכניס אותם בספר התורה ודרך לימוד התורה וקריאה בתורה, עם ישראל מחיה את האותיות שוב והפעם בצד הקדושה שלהם ולא בצד האחר. (לפי דברי המקובל הרב שמעון דהן שליט"א בשעור שנתן כאן). לכן, המדענים לא מבינים את זה, וכל פעם הם מוצאים גולגולת ועוד מימצאים בעלי מליון שנים לדעתם או מאות אלפי שנים, אין בעיה, אבל אלו לא מימצאים ששייכים לעולם הזה שלנו, אלא לעולמות שקרסו ויתכן שהם היו באמת מליוני שנים או מאות אלפי שנים, את זה לא מגלים לנו, כי השם לא רוצה שנתעסק במה שלא קשור אלינו לתיקון העולמות ולקירוב גאולת ישראל והעולם. מאת אילנה לוי
Mar 03, 2015
644393 10153132270092351 387051852493202834 n
כבמטה קדם, מגיע פורים והבעיה הפרסית האיראנית להשמדת העם היהודי שוב עולה על פני השטח בכל שנה ושנה בכל דור ודור קמים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, תודה לאל. זה לא מובן מאליו, פעם אחת השם לא הציל אותנו ובאה לנו שואה! והכל תלוי במעשים שלנו בקיום המצוות ובדרך שהשם התווה לנו ללכת לאורו כדי לשרוד בעולם השקר הזה. לעם היהודי יש תפקיד מוגדר ולזה הוא נבחר, כאן לא עולם האמת, כאן נמצאים עם ישראל לתיקון כדי להביא את הגאולה לכל העולם שאז לא יהיה יותר חוליים, מלחמות, הרג ומוות וגם המתים יקומו. תורת משה אמת! ואצלנו יש גוף שמאל שהוא מסוכן לעם היהודי עד מוות ולא מוציאים אותו עדיין מחוץ לחוק ומחוץ לכנסת ישראל, שהם רוצים בהתבוללות העם היהודי, הקמת מערך גיור אזרחי ונישואין אזרחי כדי שיהודיה תינשא חופשי למוסלמי ויהודי יוכל להינשא לגויה ושלום על ישראל באבדון ובשואה נוספת חלילה. השמאל דואגים ונלחמים להציף את הארץ בעובדים זרים ואחר כך הם נלחמים שישארו בארץ כדי שלא יהיה רוב יהודי, גם מעלים גויים מוסלמים סודנים תיאנלדים וסינים לארץ לא יהודים כדי להביא להתבוללות ולפתרון הסופי לעם היהודי. כל מי שמתנגד להם, אותו מוציאים מחוץ לחוק, זה לא יאמן, מי שנגד התבוללות כמו ברוך מרזל ובעד העם היהודי אותו רוצים להוציא מחוץ לחוק ומחוץ לכנסת ישראל. אנחנו בצרות שמאז קום המדינה דואגים אלה לכרות ילדים קטנים מאביהם שבשמים שילדים קטנים יהודים עדיין לא יודעים להגיד שמע ישראל ולא יודעים מה זה אוכל כשר ומה זה טריפות שפוגעות במוח היהודי, ואין מי שיעצור את זה. מי שינסה ישר יש לו מוכן תיק פלילי תפור בשקר. כל ראשי הממשלה פה מאוימים להמשיך ולגרש יהודים מביתם, להרוס בתי יהודים כדי להכין את הקרקע להעביר את ישראל למוסלמים הערבים שיש להם עשרות מדינות. ישנן מדינות שונאי ישראל בעולם שמעבירים כספים לשמאל דרך עמותות כדי להביא לפתרון הסופי לעם היהודי. כל ראש ממשלה שהוא מהימין נדרש לבצע את תכנית השמאל אם לא רוצה שירדפו אותו פוליטית משפטית כפי שנעשה היום לבנימין נתניהו שמחויב להמשך גרוש יהודים מביתם והרס בתים והיה מחויב להוציא את המשפטי המסוכן הזה והשקרי 'שתי מדינות לשני עמים', אין שתי מדינות, יש עשרות מדינות למוסלמים ורבע מדינה ליהודים שגם אותה מציפים מגויים ומגרשים בה יהודים ומעבירים חלקים למוסלמים. השמאל רוצים חלוקת ירושלים לגויים ולמוסלמים, המשך גרוש מאות אלפי יהודים מביתם ביהודה ושומרון להעביר למוסלמים הערבים ותשאלו איפה מערכת המשפט, איפה התקשורת? הם כולם מקבלים שוחד כדי לקדם את תכניות השמאל. התקשורת מקבלת פרסומות במליארדי דולרים כדי להביא לפתרון הסופי לעם היהודי. רבים מכרו נשמתם ל-ש-ט-ן, בעבור חופן דולרים ואין להם עולם הבא וחיים על זמן שאול בעולם הזה. רק השם יכול להציל אותנו מהשמדה של אלה שאמר עליהם הנביא באחרית הימים 'והיו צריה לראש'. תשמרו שבת כהלכה, להניח תפילין בחורים כל בוקר, לשמור טהרת המשפחה, לעשות עתים לתורה, אלו דברים שיתנו כוח לבורא עולם להציל אותנו מהסטרא אחרא מכוחות השאול מהס"מ שרו של עשו (הגויים) שכאן העולם שלהם והם שולטים עדיין ורק בכוח התורה וקיום המצוות משברים ישראל את אויביהם מבנים ומבחוץ. אילנה לוי
Jul 01, 2015
11249095 10153432740652351 3264231878065692769 o
השם קישט את האישה בשבעים פנים של התורה ונתן אותה לאדם מתנה. דָּרַךָ כּוֹכָב מִיַּעֲקֹב. רַבִּי רַבִּי, כַּמָּה נִסְתָּרוֹת כְּלוּלִים כָּאן. פָּתַח וְאָמַר, (בראשית ב) וַיַּפֵּל ה' אֱלֹהִים תַּרְדֵּמָה עַל הָאָדָם וַיִּישָׁן. כְּשֶׁבָּרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת אָדָם הָרִאשׁוֹן, בָּרָא אוֹתוֹ דּוּ פַרְצוּפִים, וְהָיוּ מְחֻבָּרִים יַחַד בְּלִי פֵרוּד. מָה הַטַּעַם? מִשּׁוּם שֶׁכָּתוּב (שם ה) זָכָר וּנְקֵבָה בְּרָאָם, בְּלִי פֵרוּד, וְלֹא כָתוּב בְּרָאוֹ, אֶלָּא בְּרָאָם. אוֹתָהּ בְּכַמָּה תִקּוּנִים, וְקִשֵּׁט אוֹתָהּ בְּכַמָּה קִשּׁוּטִים, וְהִלְבִּישׁ אוֹתָהּ בְּכַמָּה לְבוּשִׁים. בְּאֵיזְהִ מָקוֹם? בְּגַן עֵדֶן הִתְקִין אוֹתָהּ. כַּמָּה קִשּׁוּטִים קִשֵּׁט אוֹתָהּ? שִׁבְעִים. וְהֵם שִׁבְעִים פָּנִים לַתּוֹרָה. כַּמָּה תִקּוּנִים תִּקֵּן לָהּ? שְׁלֹשָׁה עָשָׂר תִּקּוּנִים. הֵם שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה מִדּוֹת שֶׁהַתּוֹרָה נִדְרֶשֶׁת בָּהֶן. כַּמָּה לְבוּשִׁים הִלְבִּישׁ אוֹתָהּ? שִׁשָּׁה לְבוּשִׁים. וְהֵם שִׁשָּׁה סִדְרֵי מִשְׁנָה, בְּשֵׁשׁ פָּנִים. כָּל הַתִּקּוּנִים הַלָּלוּ, וְכָל הַקִּשּׁוּטִים הַלָּלוּ, וְכָל הַלְּבוּשִׁים הַלָּלוּ, עָשָׂה לָהּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שָׁם בְּגַן עֵדֶן, וְאַחַר כָּךְ (בראשית ב) וַיְבִיאֶהָ אֶל הָאָדָם. וְאָדָם הֵיכָן הָיָה? בִּמְקוֹם הַנְּקֻדָּה שֶׁל צִיּוֹן, שֶׁשָּׁם בֵּית הַמִּקְדָּשׁ. וּמִשָּׁם נָטַל אוֹתָם וְהִכְנִיסָם לְגַן עֵדֶן, וּבֵרַךְ אוֹתָם בִּרְכַּת חֲתָנִים. בלק פירוש הזוהר יש לדעת, גבר שמתנהג יפה עם אישתו ומכבד אותה תמיד, היא למעשה הכלי שמושך את השפע והמזל בשבילו. אילנה לוי
Jun 05, 2015
11425160 10153367128532351 8134665975093103748 n
רבים חושבים שהתורה היא אך ורק התורה שבכתב ולמעשה לא כך הוא, כי התורה בעל פה גם התקבלה בשמים למשה רבנו ע"ה בהר סיני וכן סודות התורה שאלה נכתבו מאוחר יותר. סיפורי התורה הם רק הלבוש החיצוני שיש ללמוד את הפנימיות דרך פרד"ס, פשט רמז דרש וסוד. ומהזוהר הקדוש בפרשת בהעלותך:- וְעַל זֶה סִפּוּר זֶה שֶׁל הַתּוֹרָה, לְבוּשׁ הַתּוֹרָה הוּא. מִי שֶׁחוֹשֵׁב שֶׁאוֹתוֹ לְבוּשׁ הִיא הַתּוֹרָה מַמָּשׁ וְלֹא דָּבָר אַחֵר - תִּפַּח רוּחוֹ, וְלֹא יִהְיֶה לוֹ חֵלֶק לָעוֹלָם הַבָּא. בִּגְלַל זֶה אָמַר דָּוִד, (שם קיט) גַּל עֵינַי וְאַבִּיטָה נִפְלָאוֹת מִתּוֹרָתֶךְ. מַה שֶּׁתַּחַת לְבוּשׁ הַתּוֹרָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אָמַר, אוֹי לְאוֹתוֹ אִישׁ שֶׁאָמַר שֶׁתּוֹרָה זוֹ בָּאָה לְהַרְאוֹת סִפּוּרִים בְּעָלְמָא וְדִבְרֵי הֶדְיוֹטוֹת. שֶׁאִם כָּךְ, אֲפִלּוּ בִּזְמַן זֶה אָנוּ יְכוֹלִים לַעֲשׂוֹת תּוֹרָה בְּדִבְרֵי הֶדְיוֹטוֹת, וּבְשֶׁבַח יוֹתֵר מִכֻּלָּם. אִם לְהַרְאוֹת דְּבַר הָעוֹלָם, אֲפִלּוּ אוֹתָם סוֹפְרִים בָּעוֹלָם יֵשׁ בֵּינֵיהֶם דְּבָרִים יוֹתֵר עֶלְיוֹנִים. אִם כָּךְ, נֵלֵךְ אַחֲרֵיהֶם וְנַעֲשֶׂה מֵהֶם תּוֹרָה כְּמוֹ זֶה. אֶלָּא כָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה דְּבָרִים עֶלְיוֹנִים הֵם וְסוֹדוֹת עֶלְיוֹנִים. בֹּא רְאֵה, עוֹלָם עֶלְיוֹן וְעוֹלָם תַּחְתּוֹן בְּמִשְׁקָל אֶחָד נִשְׁקְלוּ. יִשְׂרָאֵל לְמַטָּה - מַלְאָכִים עֶלְיוֹנִים לְמַעְלָה. בַּמַּלְאָכִים הָעֶלְיוֹנִים כָּתוּב, (תהלים קד) עֹשֶׂה מַלְאָכָיו רוּחוֹת. (זה במקום עליון) בְּשָׁעָה שֶׁיּוֹרְדִים לְמַטָּה (אף על גב שיורדים), מִתְלַבְּשִׁים בִּלְבוּשׁ הָעוֹלָם הַזֶּה. וְאִם לֹא יִתְלַבְּשׁוּ בִּלְבוּשׁ כְּמוֹ שֶׁל הָעוֹלָם הַזֶּה, לֹא יוּכְלוּ לַעֲמֹד בָּעוֹלָם הַזֶּה, וְהָעוֹלָם לֹא יִסְבֹּל אוֹתָם. וְאִם בְּמַלְאָכִים כָּךְ, הַתּוֹרָה שֶׁבָּרְאָה אוֹתָם וּבָרְאָה אֶת כָּל הָעוֹלָמוֹת וְעוֹמְדִים בִּגְלָלָהּ עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה, כֵּיוָן שֶׁיָּרְדָה לָעוֹלָם הַזֶּה, אִם לֹא תִתְלַבֵּשׁ בִּלְבוּשֵׁי הָעוֹלָם הַזֶּה, לֹא יוּכַל הָעוֹלָם לִסְבֹּל. וְעַל זֶה סִפּוּר זֶה שֶׁל הַתּוֹרָה, לְבוּשׁ הַתּוֹרָה הוּא. מִי שֶׁחוֹשֵׁב שֶׁאוֹתוֹ לְבוּשׁ הִיא הַתּוֹרָה מַמָּשׁ וְלֹא דָּבָר אַחֵר - תִּפַּח רוּחוֹ, וְלֹא יִהְיֶה לוֹ חֵלֶק לָעוֹלָם הַבָּא. בִּגְלַל זֶה אָמַר דָּוִד, (שם קיט) גַּל עֵינַי וְאַבִּיטָה נִפְלָאוֹת מִתּוֹרָתֶךְ. מַה שֶּׁתַּחַת לְבוּשׁ הַתּוֹרָה. בֹּא רְאֵה, יֵשׁ לְבוּשׁ שֶׁנִּרְאֶה לַכֹּל, וְאוֹתָם הַטִּפְּשִׁים כְּשֶׁרוֹאִים לְבוּשׁ עַל בֶּן אָדָם שֶׁנִּרְאֶה יָפֶה, לֹא מִסְתַּכְּלִים יוֹתֵר. חוֹשְׁבִים שֶׁאוֹתוֹ לְבוּשׁ הוּא הַגּוּף, וְחוֹשְׁבִים שֶׁהַגּוּף הִיא הַנְּשָׁמָה. כְּמוֹ זֶה הַתּוֹרָה יֵשׁ לָהּ גּוּף, וְהֵם מִצְווֹת הַתּוֹרָה שֶׁנִּקְרָאִים גּוּפֵי תוֹרָה. גּוּף זֶה מִתְלַבֵּשׁ בִּלְבוּשִׁים, שֶׁהֵם סִפּוּרֵי הָעוֹלָם הַזֶּה. טִפְּשֵׁי הָעוֹלָם לֹא מִסְתַּכְּלִים, רַק בְּאוֹתוֹ לְבוּשׁ, שֶׁהוּא סִפּוּר הַתּוֹרָה, וְלֹא יוֹדְעִים יוֹתֵר, וְלֹא מִסְתַּכְּלִים בְּמַה שֶּׁתַּחַת אוֹתוֹ לְבוּשׁ. אוֹתָם שֶׁיּוֹדְעִים יוֹתֵר לֹא מִסְתַּכְּלִים בַּלְּבוּשׁ, אֶלָּא בַּגּוּף שֶׁהוּא תַחַת אוֹתוֹ לְבוּשׁ. הַחֲכָמִים עַבְדֵי הַמֶּלֶךְ הָעֶלְיוֹן, שֶׁהֵם עָמְדוּ בְּהַר סִינַי, לֹא מִסְתַּכְּלִים אֶלָּא רַק בַּנְּשָׁמָה, שֶׁהִיא עִקַּר הַכֹּל, תּוֹרָה מַמָּשׁ. (ולעולם) וְלֶעָתִיד לָבֹא עֲתִידִים לְהִסְתַּכֵּל בַּנְּשָׁמָה שֶׁל נִשְׁמַת הַתּוֹרָה. בֹּא רְאֵה, כָּךְ גַּם לְמַעְלָה יֵשׁ לְבוּשׁ, וְגוּף, וּנְשָׁמָה, וּנְשָׁמָה לִנְשָׁמָה. הַשָּׁמַיִם וְחֵילוֹתֵיהֶם אֵלֶּה אוֹתָם לְבוּשִׁים, וּכְנֶסֶת יִשְׂרָאֵל זֶה הַגּוּף שֶׁמְּקַבֵּל אֶת הַנְּשָׁמָה שֶׁהִיא תִפְאֶרֶת יִשְׂרָאֵל, וְעַל כָּךְ הִיא גּוּף לַנְּשָׁמָה. נְשָׁמָה שֶׁאָמַרְנוּ זוֹ תִפְאֶרֶת יִשְׂרָאֵל, שֶׁהִיא תּוֹרָה מַמָּשׁ. וּנְשָׁמָה לִנְשָׁמָה זֶהוּ הָעַתִּיק הַקָּדוֹשׁ, וְהַכֹּל אָחוּז זֶה בָּזֶה. אוֹי לְאוֹתָם רְשָׁעִים שֶׁאוֹמְרִים שֶׁהַתּוֹרָה הִיא רַק סִפּוּר בְּעָלְמָא, וְהֵם מִסְתַּכְּלִים בִּלְבוּשׁ זֶה וְלֹא יוֹתֵר (בתורה שבכתב). אַשְׁרֵי הַצַּדִּיקִים שֶׁמִּסְתַּכְּלִים בַּתּוֹרָה כָּרָאוּי. יַיִן אֵינוֹ יוֹשֵׁב, רַק בְּקַנְקַן. כָּךְ הַתּוֹרָה אֵינָהּ יוֹשֶׁבֶת אֶלָּא בִּלְבוּשׁ זֶה, וְעַל כָּךְ לֹא צָרִיךְ לְהִסְתַּכֵּל אֶלָּא בְּמַה שֶּׁיֵּשׁ תַּחַת הַלְּבוּשׁ. וְעַל כָּךְ כָּל הַדְּבָרִים הַלָּלוּ וְכָל הַסִּפּוּרִים הַלָּלוּ הֵם לְבוּשִׁים. זוהר בהעלותך מאת אילנה לוי
May 05, 2014
984069 466094453521290 3831894024963611284 n
שלום מר רוביק דנילוביץ' - הדף הרשמי ומר סגן ראש העיר וגברת גילי מנהלת פניות הציבור בעיריית באר-שבע. לפני כשבועיים נפל גזע עץ על המדרכה בשכונה ד' רחוב יהודה הלוי 34 מול בי"ס מצפה. התרעתי בפני המוקד העירוני כמה וכמה פעמים על המפגע הנ"ל ועל הסכנה להולכי הרגל וביקשתי שיבואו בדחיפות לפנות את גזע העץ. כל פעם נתקלתי בתירוץ אחר. ביומיים האחרונים דיברתי עם לא מעט נציגים שהבטיחו שאוטוטו יבואו לעשות. היום דיברתי עם המפקח בשיחת ועידה שהבטיח שתוןך חצי שעה הוא מגיע. חיכיתי כשעתיים ואז שוב צלצלתי למוקד שהבטיחו שיבואו לפנות. לפני כחצי שעה דיברתי עם נציגה בשם חנה אשר צרחה עלי, היתה חסרת סבלנות וחסרת נימוס וניתקה לי את השיחה בפרצוף לאחר שאמרה שיהיו איתי בקשר. צלצלתי שוב והפעם דיברתי עם נציגה ויקטוריה שגם היא היתה בעצבים וטרקה לי גם היא את הטלפון בפרצוף. ואני שואל אתכם, אם הייתי מתגורר בשכונת רמות ו/או בנווה זאב או פלח 7 או נחל עשן, ולא בשכונה ד' המזוהמת והמופקרת, האם גם שם היה לוקח כל כך הרבה זמן לפנות גזע עץ שמסוכן לציבור? נכון לרגע זה גזע העץ עדיין לא פונה. אם יקרה משהו כתוצאה מהמפגע הזה ומהזלזול שלכם זה יהיה על מצפונכם, ואל תגידו שלא ידעתם. תודה לך רוביק דנילוביץ על היחס לתושבי שכונה ד'. חג עצמאות שמח, תמיר חג'ג' 050-6504018
Jun 10, 2015
10857960 10153377871437351 5060772298516994139 n
יש לנו היום יותר מתמיד, מלחמה בין בני החושך הסטרא אחרא ושליחי הס"מ ובת זוגתו הנחש, שנלחמים נגד הקדושה ושליחיה בני אור האלוקים בכל דרך שהם יכולים. והם כוחות השאול הסטרא אחרא הס"מ ובת זוגתו הנחש נלחמים רק נגד העם היהודי שהוא עם קדוש, לא נגד אומות העולם והמוסלמים, זו מלחמה אחרת שנערכת בשמים ודעאש חלק ממנה לסיים חשבון. למה רק נגד העם היהודי הם נלחמים בעיקר? העם היהודי עם קדוש שנבחר ללמוד תורה ולקיים מצוות כדי להביא את הגאולה לכל העולם שאז לא יהיו יותר מלחמות לא רוע ולא מחלות ולא מוות כי מלאך המות הס"מ, שרו של עשו בשמים, ימות. השם הבטיח שישחוט אותו לעיני כל העולם בקרוב על כל הצרות שהטעה בני אדם אחריו בשקרים ובמילים יפות כפי שהטעה את אדם וחוה והביא לנו את המוות לעולם ועד היום אנחנו מתקנים כדי לחזור לגן עדן לחיי נצח כפי שאמור היה אדם הראשון שכולנו, כל עם ישראל, העם היהודי הם חלק מנשמתו. להזכיר כמה חשוב לשמור טהרת המשפחה לשמירה על חיי הזוגיות משמים. מאחר ואלה בני החושך הערב-רב ביניהם והמתחזים ליהודםי שבחרו להיות בצד של הסטרא אחרא שליחי הס"מאל ובת זוגתו הנחש, מקבלים את כוחם מהצד הרע שנותן להם כסף הצלחה פרסום זמניים לפני שמכה אותם קשות ומוריד אותם שאולה, כי האמינו לו, לנחש ולבן זוגה הס"מ לבחור בחיי הפקרות ותאווה ורדיפה אחרי ממון ופרסום והצלחה. אלו שבחרו לקבל את כוחם ממנו, נלחמים על חייהם היום, כי עם ישראל דרך התורה והמצוות שמקיימים והתשובה שרבים עושים, למעשה משברים את הרוע ואת שליחיו והם נלחמים על חייהם, הס"מאל ובת זוגתו הנחש שרו של עשו הגויים הנוצרים שעובדים עבודה זרה ומשתחווים לפסלים ובובות. אסור ליהודי לשכוח שאסור לו להיכנס לכנסייה של נוצרים שהיא מלאה עבודה זרה ושמעתי דבר מזעזע שלוקחים חיילי צה"ל המשרתים בפועל, לטיול גם לכנסייה של הגויים הנוצרים. זה מעשה שלא יסלח לו וזה שהממשלה שותקת על כך, גם היא תשלם בצרות וייסורים קשים על כך שיעברו חבריה וכבר עוברים. עכשיו ימצאו בליכוד את כל הפשעים הלא מוסריים שלהם של חברי הכנסת על שהם שותקים על מעשה נבלה כאלה שלוקחים חילים לביקור בכנסיה או שמאלצים חיילים לגרש יהודים מביתם ולהרוס בתי יהודים, גם על זה לא נסלח בשמים והשם יתן ונותן את המכות על כך. יהודים יקרים, מאחר והמלחמה בין כוחות האור לכוחות החושך מתעצמת, כי כמו חיה פצועה לפני מותה פוגעת במי שהיא יכולה ללא כל רחמים, כך אומות העולם והס"מאל שהיצר הרע הוא הכוח שלהם, מחפשים לפגוע בעם ישראל בכל דרך שהם יכולים ורבים מתוכנו שהם בצד שלהם מהשמאל, מסייעים להם להילחם נגד ישראל בכל דרך שעולה על רוע דעתם. איך נלחמים בהם ומנצחים?! השם נתן נשק לכל היצר הרע האלה והסטרא אחרא והס"מ ובת זוגתו הנחש, וזו התורה הקדושה, להגיד פרקי תהילים כל יום וגם אחרי חצות הלילה, לימוד התורה וסודותיה, (יש מלא שעורים באינטרנט) וקיום המצוות, על ידי כך כל יהודי כל אחד שיעשה מה שהוא יכול כי בהיות ישראל ערבים זה לזה בניגוד לגויים ולמוסלמים שהם לא ערבים זה לזה כל אחד לעצמו כי אין להם נשמה קדושה כלולה אחד בשני כמו עם ישראל, לכן כל יהודי שמתחזק, מניח תפילין, לומד שעורי תורה, מתפלל, לומד סודות תורה, אויבנו נשברים מבפנים ומבחוץ ואויבנו האלה השתלטו על התקשורת אצלנו, על משרד החינוך, מערכת החינוך והמשפט ברובה ועל כנסת ישראל. כי כל עוד הממשלה תומכת בבתי ספר חילונים שמלמדים שם את ילדי ישראל להיות גויים טובים, סימן שהסטרא אחרא עוד חזקה ומה שמחזיק את השלטון עדיין על פני המים, זו רק התמיכה שלהם בישיבות התורה שהם החמצן לקיום שלנו ולקיום העולם כל יום מחדש. יהודים, כל אחד שמניח תפילין, גם אם הוא לא דתי, קושר את היצר הרע תחת רגליו והוא שולט עליו ולא היצר הרע שולט עליו שרואים בני אדם הגונים פתאום עושים מעשים נוראים של אונס ורצח והם לא ידעו איך זה קרה להם, כי היצר הרע השתלט עליהם אפילו בניגוד לרצונם, כי כך נגזר משמים עליו על החטאים שלו. אבל יהודי שמניח תפילין כל בוקר, היצר הרע נשבר תחתיו והיהודי נשמר. רבים יהודים מניחים תפילין גם שהם לא דתיים, וטוענים שבלי זה היום לא עובר להם בשלום. ברוך ה'. לכן יהודים בהיותנו ערבים זה לזה וזה בזה, כל יהודי שמתחזק, ששומר שבת וחג כהלכה שמתפלל שעושה מעשים טובים שתומך בעני ומסייע לנזקק שגם הולך לתפילת רבים, כל עם ישראל נהנים מזה ונרשמים לו זכויות גדולות בשמים על חיזוק כל עם ישראל ולא רק את עצמו. מי שרואה שעבר חצות הלילה והוא ער או קם, אחרי נטילת ידיים, יגיד פרק תהילים, ילמד משהו מהתורה, זה זמן שהשם מחכה לנו ושמח בכל תפילה ולימוד תורה שנאמרת דווקא אחרי חצות הלילה. כמובן מדובר גם על נשים, כשאני רואה זמן חצות הלילה (לבדוק מתי זה כי שעון הקיץ משבש מעט את הזמן האמיתי) אני קורא שלושה פרקי תהילים או פרק אחד, זה גם משהו ויודעת שהשם שמח בזה. ואם אנחנו נשמח את בורא עולם, הוא ישמח אותנו ויעשה לנו נסים ונפלאות והצלות מכל רע ומכל חולי רע. שכתוב בזוהר פרשת השבוע 'שלח לך': - בֹּא וּרְאֵה, כְּשֶׁמִתְעוֹרֶרֶת רוּחַ צָפוֹן (בחצות הלילה), אָז מִתְקַבֶּלֶת כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל בִּשְׂמֹאל, (ומתחברים כאחד) וְשׁוֹרֶה בַּזְּרוֹעַ בִּמְקוֹמָהּ. וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בָּא לְהִשְׁתַּעֲשֵׁעַ עִם הַצַּדִּיקִים שֶׁבְּגַן עֵדֶן, וְאָז כָּל מִי שֶׁמִּתְעוֹרֵר לַעֲסֹק בַּתּוֹרָה בְּאוֹתָהּ שָׁעָה מִשְׁתַּתֵּף יַחַד אִתָּהּ, מִשּׁוּם שֶׁהִיא (יושבת) וְכָל אוּכְלוּסֶיהָ מְשַׁבְּחִים לַמֶּלֶךְ הָעֶלְיוֹן, וְכָל אֵלּוּ שֶׁנִּמְצָאִים (שהשתתפו אתה) בְּתִשְׁבְּחוֹת הַתוֹרָה, כֻּלָּם כְּתוּבִים בִּבְנֵי הַהֵיכָל וְנִקְרָאִים בִּשְׁמוֹתָם, וְאֵלֶּה רְשׁוּמִים בַּיּוֹם. זוהר בואו נשמח את השם יתברך ניתן לו כוח להציל אותנו, כי כמו כל מלך שזקוק לנתינים שלו שיברכו אותו ויודו לו וישמחו אותו, אז יש לו כוח להציל אותנו מהיצר הרע שהם כוחות חזקים מאד עד גמר התיקון שזה יהיה סופם. בבקשה לשתף חברים בדברים החשובים האלה, מאחר וגאולת ישראל בפתח, מתפללים שתהיה ברחמים ולא במכות, כי רבים שבחרו בצד הרע, לא ישרדו לזמן גאולת ישראל, כי לא הכינו את הכלים הרוחניים שלהם לדעת לקבל את האור הגנוז הרוחני שאיתו נברא העולם וגם מתקיים כל יום מחדש, הם לא ישרדו וזו בחירתם להנות רק בעולם הזה ושלא יהיה להם חלק בחיי הנצח. מאת אילנה לוי
Feb 22, 2015
10154316 10153109165917351 7677361779010822984 n
שבוע טוב ומבורך בתקוה לחודש אדר שמח וטוב יותר. הבלבול והחושך שסובבים אותנו הם לא קלים, חילוקי הדעות המלחמות בתוכנו זה יכול לשגע בן אדם. יש פה קבוצה של אנשים שהצליחו להשתלט בכל המערכות המרכזיות של חיינו והם לא רוצים גאולה לעם ישראל, לא רוצים משיח ומצידם שיישרף העולם, תמות נפשם עם פלשתינאים' ואלו האנשים שרצים אחרי תרבות גוים אוכלים טריפות ושרצים, גוזלים וחיים טוב על חשבון עניי עמך ישראל ודמם והם מסוכנים לכולנו. אלה אנשים שרודפים את ישיבות התורה שהם החמצן לקיום שלנו כל יום מחדש ומתעללים בחרדים וברבנים ומבזים אותם ומסכנים את חיינו ואלה האנשים שגרמו לשואה בעבר שכבר התירו ליהודיות להינשא לגויים וליהודי להינשא לגויה ובאה שואה על ישראל בהיותנו ערבים זה לזה, ורבים חפים מפשע נהרגו כי כשיש מחבל הוא לא מבחין בין רשע לצדיק וכשיש הסתר פנים אחרי שלא שומעים לדבר השם ולמצוות שנתן לעמו ישראל יש אסונות לעם ישראל והרג רב, ואלה הם שגרמו בעבר לשואה וגם היום מסכנים את כולנו, דווקא אלה אומרים כל הזמן איפה היה השם בשואה? יש להם את החוצפה לכל הרשעים האלה שרודפים עם קדוש ישראל שנלחמים להציף את הארץ בסודנים גויים מוסלמים סינים ותיאלנדים כדי שתהיה פה התבוללות, אלה שרודפים את הרבנות ודיינים בלשון הרע והכפשות שקר כדי שיהודים לא ינשאו כדת משה וישראל אלא יתבוללו שיהיה פה מערך נשואין אזרחי להשמדת העם היהודי רוחנית, אלה שמשכנעים נשים יהודיות להינשא למוסלמים ואחר כך להיות שפחות חרופות שמקבלות מכות רצח לצד עוד נשים שהבעל הערבי שלהן לקח שהן ישרתו גם אותן וגם אותו. אלו הבנות שאומרות בהתחלה, אז מה אם הוא ערבי? מי אלה הדוסים החשוכים שיגידו לנו עם מי להתחתן, 'אז מה אם הוא ערבי או גוי?' , ואחר כך הן בוכות וכך נשים רבות ובחורים יהודים מתבוללים וכורתים לעצמם את עולם הבא ואת חיי הנצח לאבדון מתמשך בייסורי שאול לעתיד. למה בנימין נתניהו כך נרדף? הרי הכל משמים, אולי כי הוא אישר רדיפת ישיבות התורה וקיצץ תקציבי חינוך מהחרדים ואישר קיצוץ אוכל מילדים רעבים? יש בורא לעולם שמעניש על כך. ומצד שני כתוב בזוהר, אם השמאל עולה על הימין זה חורבן העולם. השמאל רוצה להשמיד את העם היהודי רוחנית, לחלק את ישראל למוסלמים, להציף את הארץ בגוים וסודנים ולהביא לפתרון הסופי לעם היהודי בהתבוללות, והם לא מסתירים את הכוונות שלהם, להמשיך ולגרש יהודים מביתם ולחלק את ירושלים ואת ישראל בשיתוף מוסלמים וגויים. הם לא מבינים שהשם לא יתן לעם ישראל להתבולל ותבוא שואה, איראן פרס תשלוט פה ויהיה הרג רב, כך כתוב בזוהר. ומי שלא נענה לערב-רב ששולט פה גם במערכות המשפט, יש לו תיק תפור לרדוף אותו עד שיבצע את רצון השמאל להתנתקות נוספת של גירוש המוני של יהודים מביתם והרס ישובים ובתים כדי להעביר למוסלמים הערבים שיש להם עשרות מדינות בעולם ולא חסרים להם אדמות ומדינות. הבעיה לא אלה בתקשורת שהם ערב-רב לא מזרע ישראל, הבעיה שיש טיפשים יהודים שמאמינים להם שהדת היא חשוכה ולא מודרנית ועוד שקרים שמספרים לפסיכים האלה שעדיין מחללים שבת ורצים אחרי תרבות גויים והם חושבים שזה מודרני ומתקדם בעוד שהם מתקדמים לשערי הגיהנום לייסורי שאול וכשבאה המכה הם לא מבינים מאיפה זה בא ואז אין כבר תשובה וסליחה רק עונש! למה אתם מקשיבים לאנשים טיפשים ולא לחכמים ולגדולים ישראל בתורה שיודעים מה הכי טוב לכם שרוח הקודש מנחה אותם ליעץ טוב לכל יהודי?! למה אתם מקשיבים לטיפשים ולא לחכמים בתורה ועל זה כולנו נענשים! שכל אחד יעשה חשבון נפש להבין שכולנו נמצאים כאן לתיקון דרך לימוד התורה וקיום המצוות כדי להביא את הגאולה לכל העולם שאז לא יהיו יותר מלחמות ולא צרות ולא עוני ולא מחלות והמתים יקומו והרשעים ימותו לנצח. כל השאלה היא למי אתם מעדיפים להאמין, לתקשורת השקרנית והמגמתית שהם ברובם לא מזרע ישראל שדוחים לנו את הגאולה, או לחכמים שיודעים מה לעשות כדי שלא יהיו לנו יותר צרות מלחמות מחלות ומוות, זו השאלה שאתם יהודים נשאלים. שולחים את הילדים שלכם לבתי ספר חילונים לעקור את הנשמה שלהם מאבא שבשמים, שלא יודעים מה זה שמע ישראל ולא יודעים מה זה אוכל כשר ויין נסך טרף ליהודים שמטמטם את המוח ואחר הם מתים מאחורי הרי האלפים ברצון לבילויי הבל הבלים או בחשכים של הודו בפטריה עלומה. בלי תורה ומצוות, יהודי ויהודיה הם מתים ללא נשמה שחיים על נפש בהמית כמו לבעלי חיים והם לא ידעו מזה אפילו כי גם השכל בורח להם לרדוף אחרי כסף ואבדון בעיקר להיות חמורים ושפחות לבשר ודם. שבוע טוב וחודש טוב אילנה לוי
Jan 31, 2015

My thoughts & opinions

Sep 11, 2016
האמת עמלתי קצת על הפוסט הזה את כולנו חינכו על המורשת של חוזה המדינה אבל כשגדלתי התחלתי להבין את השקר הממוסד =================================== האדם הזה עקר עצמו מן היהדות הציע לאפיפיור לנצר את כל היהודים כפר בתורה . אז תראו מה קרה לו לא נשאר ממנו זכר. בתו הבכורה של הרצל, פאולינה אשר שמה העברי הוא תרצה, נולדה ב־29 במרץ 1890. אחרי מספר רב של קשרים רומנטיים נישאה ליוזף היפט, אולם התגרשה כעבור זמן קצר. היא ניתקה את הקשרים עם משפחתה והאפוטרופסים שמינה הרצל, סבלה מאי-ספיקת לב, אושפזה מספר פעמים במוסד פסיכיאטרי, בגיל 39 אושפזה בבית החולים בבורדו, שבצרפת, שם נפטרה כתוצאה ממתן מנת יתר של משכך הכאבים מורפיום, ב־8 בספטמבר 1930. למרות בקשתה בצוואתה להקבר בווינה ליד אביה החליטו בני משפחתה והקהילה היהודית לקברה בבורדו. ===================================================== האנס הרצל - בנו השני של בנימין זאב הרצל נולד ב־10 ביוני 1891. הרצל לא העניק לו שם עברי, ואף לא מל אותו (אחרי מותו של הרצל, ארגנה לו הקהילה היהודית טקס ברית מילה והעניקה לו את השם שמעון). כאשר נפטר בנימין זאב הרצל היה האנס בן 13. התאבד ב־15 בספטמבר 1930 ביריית אקדח בשבוע לפטירת פאולינה. בן 38 היה במותו. ====================================================== מרגרטה גרטרודה הרצל הידועה בכינוייה טרודה ואשר קיבלה גם את השם היהודי פרומה-בתם השלישית של הרצל ואשתו יוליה היתה מתאשפזת לפרקים בבית החולים לחולי נפש. מצבה התערער בעקבות מותם של שני אחיה, פאולינה והאנס, והחל מ־1931 היא אושפזה בקביעות בבית החולים אינזרסדורף נולד להרצל נכד יחיד ממנה .ספטמבר 1942, כשהנאצים פינו את המאושפזים היהודים מבית החולים הפסיכיאטרי של וינה, היא נשלחה למחנה טרזינשטאט, שם שהתה בבית החולים של המחנה ששה חודשים עד פטירתה (כנראה מרעב) ב־15 במרץ 1943. גופתה נשרפה.. ===================================================== בנה של טרודה, סטפן תיאודור, הצאצא האחרון למשפחת הרצל, נולד ב־21 באפריל 1918 התאבד בקפיצה מגשר בשדרות מסצ'וסטס ב־25 בנובמבר 1946. ======================================================כך שההשגחה העליונה לא השאירה זכר לאדם שבחזון העיוועים שלו הקים את הממסד הציוני הכופר במלכות ה'. שעדיין רודה בעם דל עדיין רומס ברגל גאווה כל סממן יהודי אבל "ישמח צדיק כי חזה נקם" בקרוב ממש אמן..... סתם לידיעה להפנים ברגע שהיהודי עוזב את מקור חיותו ובמקום לעבוד את המאציל העליון - עובד את מצפונו ,מחשבתו ולמעשה עובד את עצמו. יגיע לשאול ומתחת לו .אין צורך להיות נדהמים כל פעם מחדש . ואני יודע בודאות שהמצב רק יחמיר..
Sep 15, 2016
תודה על המקוה על תפילת השחר ברכות , אמנים ,תפילין ,ציצית. לא פשוט שככה ה' נותן לחטוף כזה נצח.
Sep 11, 2016
פוסט זה אינו מיועד לקלים שבינינו. אפשר לדלג לכל אלו שלא מעוניינים לחשוב ================================================== הרי גלוי לכולם שארץ ישראל שייכת ליהודים בית מקדש ראשון ושני המלך דוד והמלך שלמה . ובעיקר ספר הספרים שכל הדתות מאמינות בו . אז למה שום מנהיג לא אומר את זה בפירוש שאין שום כיבוש. האדמה הזאת היא של היהודים ולמפורסמות אין צריך ראיה.. אתם יודעים למה כי המנהיגים שלנו הם פורקי עול התורה והמצוות ואם יטענו שהארץ שייכת ליהודים , מיד יענו הגויים אכן היא שייכת ליהודים אבל אתם ציונים חילונים כופרים . ולא לכם הובטחה הארץ אלא ליהודים שמקיימים את הכתוב בתורה. ועיין בדיברי התאולוגים המוסלמים שעושים חלוקה מפורשת וטוענים שכל מה שהם מתנגדים הוא על הציונים הכופרים . ולא על היהודים. כך הם דברי חמינאי והחרה החזיק אחריו נססרראאללה. לכן שום מנהיג ציוני לא טוען בפשטות לבעלות על הארץ. כי הוא ציוני כופר ואין לו שום זכות על הארץ כל עוד הוא רומס את התורה הקדושה.
Sep 13, 2016
"אין כל חדש תחת השמש" דוקא תחת השמש ,אין חדש . היינו תחת המקום, תחת הגבלת הזמן. אין שום חדש ,ומה שהיה הוא שיהיה. אבל מעל השמש , היינו כשיוצא מתחת הגבלת המקום. כשנדבק ברוח. אזי הרוח תשאנו עד אין סוף
Sep 16, 2016
אין ,אין. על השבת. מי שלא מכיר את השבת על כללותיה ופרטותיה לא מבין על מה ההתלהבות. אז במקום לבדוק מה קורה כאן שאנשים מתלהבים. תולה החיסרון באחרים וממשיך בשלו. איזו מסכנות.
Sep 11, 2016
24.5.16 יש מושג שנקרא "הארת הרצון" היינו שמאמין שהכל מתנהג כאן ברצונו יתברך ואין שום חיוב הטבע כלל. ============================= ועלה בדעתי למה נקרא שמו הארת הרצון ולא ידיעת הרצון? שהרי יודע שהכל ברצונו? אלא שכיוון שאדם טרוד בעסקיו ונעלמת ידיעה זו ממנו. ומידי פעם נזכר שאין טבע כלל. והוא כמו הבזקים של אור על דעתו. לכן נקרא הארת הרצון. {לשון אור} והבן.
Sep 12, 2016
אבא בוקר טוב. איך אתה מזכה אותי, איזה נחמד לי. זכיתי לישון טוב, לטבול במקווה, להתפלל תפילת השחר. איזה זכויות, איזה עשירות. איך נתת לנו רשות. לעמוד בתפילה לפניך ואתה בא עד אלינו עומד לצידינו , מאזין לכל מילה ומילה. אני פשוט מתפרק מעצם הידיעה הזאת שכל כך איכפת לך מאיתנו. איך אתה דואג שיהיה לנו אויר נקי אוכל,בגדים, ילדים מקסימים, קורת גג. וכו' וכו' תקצר היריעה מלספר. ועוד שזיכית אותי ללמוד כל יום , את תורתך הקדושה . אשר אי אפשר לספר גודל התענוגים שעולים מהלימוד הקדוש. אני מבקש ממך, שתזכה אותי שיתגבר והחשק והכיסופים, להתקרב אליך. עד שאגיע ממש לביטול הבחירה. שאהיה צמוד אליך בליבי , ללא שום הפסק כלל. תודה.
Sep 13, 2016
התגברתי וזכיתי לחטוף עוד כמה שעות של לימוד של הגדולה בחכמות היקום תודה
Sep 13, 2016
עדין יש פרימיטיבים, שבטוחים שאמונת ישראל היא פאסה {עפרא לפומייהו}. ואיך לא למדו מאלפי שנות הסטוריה, שרבים קמו עלינו , המה כרעו ונפלו , ואנחנו קמנו ונתעודד. לכן כיניתי אותם פרימיטיבים, שאינם לומדים מהעבר . ואין אצלם שום חידוש
Sep 13, 2016
אנחנו מזהירים כבר שנים משליטה על המוח של העבדים. וזה רק מעט מן המעט. בכל מה שקשור לכסף .אנחנו נשלטים תודעתית. ================================================== מסמכים שנחשפו מראים שבמשך חמישה עשורים קיבלו חוקרים שוחד מבכירים בתעשיית המזון האמריקנית כדי להסיט את תשומת הלב מתפקידו של הסוכר בגרימת מחלות לב וכלי דם.
Sep 14, 2016
"תגידו תודה שיש לכם עבודה" ==================== זאת המדיניות. אתה קם בתחילתו של חודש ואתה חייב כסף לכל הרשויות. אז אתה חייב לעבוד כדי להחזיר את החובות. משכנתא מים חשמל תקשורת ארנונה שכירות אז אתה כל הזמן עם הלשון בחוץ. אתה גמור ,אין לך זמן לחשוב על כלום. וכך משטר ההון חוגג עלינו. אנחנו בשר התותחים שמייצר עבורם הכנסה פאסיבית. ואנחנו לא יכולים להתמרד. כי אנחנו כבולים בשרשראות יותר חזקות מפלדה. חובות.....
Sep 11, 2016
שבוע טוב שימו לב! איזה כיף לפתוח את השבוע עם הוצאה להורג של רשעים ארורים. =========================================== השמאל הנאור והמתייפיף בגיבוי כוחות הטומאה לא שמח שמוציאים להורג את אלו שדינם מוות. ועיקר טענתו שעונש מוות לא ימנע פיגועים . {הסיבה הפנימית היא שאלו שדינם מוות שייכים בדרך כלל לסטרא דשמאלא } ובכן יתכן ולא ימנע פיגועים . האם בגלל טענה זאת לא נעניש את הרוצחים? ועוד אם לא ימנע, לפחות תהיה הרתעה . ויתכן וכמות הפיגועים תרד. והדבר הכי חשוב שצריך להבין , שעלינו לעשות את המוטל עלינו . ובמקרים מסויימים עלינו להמית את הרוצח , או את הבוגד, או את כל מי שדינו מוות. כי זה הדבר הנכון. ההשלכות של הדבר הנכון הן בדרך כלל חיוביות וגם שאין התוצאות בידינו שהכל בידו יתברך אעפ"כ צריכים אנו לעשות את ההשתדלות שלנו בלי קשר לתוצאות. עלינו לעשות את הטוב והישר בבחינת "וביערת הרע מקרבך" וה' יתברך יעשה את שלו. כך שטענת כוחות הטומאה משוללת כל יסוד הגיוני או רעיוני. עלינו לבער ולשרש את הרע בכל הכוח הניתן לנו ולפעמים להרוג את הרשע הוא מצווה. ודי למבין.
Contact Me
captcha
Enter the code in the box: